Ohom zu oboye no wo?

9/11/05 for amplified recorder (alto, doubling bass) and CD (or laptop)

Composer’s note

Nani ainaku ge yuki… ba nari, midare kokoro kaui no sosiri ha ohu asikari ge keru ugokasi ‘Ohom’ ito te. Gusa naku; yamgotonaki ware kere recorder no flute no. Tokimeki ara no; hiki no kokoro ni nakere boso kakaru ni ha miya! Iyo, nakere yori mezamasiki ohokare bakasiki – MacLorem, SimpleText, Logic, thOnk_0+2 – koto no.

Notes

Written in the EARS studio, Banff, for Anna Petrini. Still awaiting performance.

Duration ~4’15